Orava Vallavolikogu viimane 50.korraline istung algab reede, 13.oktoobril 2017.a kell 16.00 Hanikase külakeskuses.

PÄEVAKORD:

1. Orava valla 2017.aasta eelarve täiendamine. Ettekandja pearaamatupidaja Sirja Loosaar

2. Raha eraldamine reservfondist. Ettekandja pearaamatupidaja Sirja Loosaar

3. Orava valla 2017. aasta eelarve teise lisaeelarve kinnitamine. Ettekandja pearaamatupidaja Sirja Loosaar

4. Peremehetu ehitise hõivamise menetluse algatamine. Ettekandja arendus- ja keskkonnaspetsialist Rein Kraak

5. Orava Vallavolikogu 30.oktoobri 2015.a otsuse nr 27 „Endiste lasteaiaruumide võõrandamine" muutmine. Ettekandja vallavanem Riina Sabalisk

6. Orava valla asustusüksuse lahkmejoone muutmine. Ettekandja vallavanem Riina Sabalisk

7.Taotlused

7.1. OÜ Orava Teenus

7.2. Orava Spordiklubi

8. Jooksvad küsimused