Kergliiklustee asukoht

 

Orava koolimaja ja bussijaama vaheline kergliiklustee projekteerimine on käimas. Joonistatud on esialgne teetrassi kulgemine. Lisatud on joonis PDF-is. Väikesi muudatusi võib projekteerimisel ette tulla olenevalt muudest kommunikatsioonidest.

Oma tähelepanekud trassi kulgemise kohta saab esitada maakorraldajale või arendus-keskkonna spetsialistile. Samast saab ka detailsemat infot.

Dokumendid:

 Orava kergliiklustee plaan.pdf

(PDF, 1 MB) 

 

Teede remont

 

Orava valla teede remont toimub vastavalt Orava Vallavolikogu 08.augusti 2014.a otsusega nr 23 kinnitatud teehoiukava aastateks 2014-2016 alusel.

Teehoiukava aastateks 2014-2016

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orava valla teede remont toimub vastavalt Orava Vallavolikogu 07.juunil 2011.a otsusega nr 105 kinnitatud teedehoiukava aastateks 2011-2013 alusel.

Teehoiukava aastateks 2011-2013