VALIMISKOMISJONI OTSUSED

2015

nr 2 28.12.2015 Orava vallavolikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine

nr 1 22.01.2015 Orava Vallavolikogu liikme volituste taastamine ja teda asendanud volikogu liikme volituste lõppemine

2014

nr 2 01.10.2014 Orava Vallavolikogu liikme volituste peatamine ja asendusliikme määramine

nr 1 01.10.2014 Orava Vallavolikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine

2013

nr 13 Orava Vallavolikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine

nr 12 Orava Vallavolikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine

nr 11 Volikogu esimehe valimine

nr 10 Lisamandaatide registreerimine

nr 9 Asendusliikmete registreerimine

nr 8 25.10.2013 Orava Vallavolikogu liikmete registreerimine

nr 7 12.09.2013 Kandidaatidele registeerimisnumbrite andmine

nr 6 12.09.2013 Kandidaatide registreerimine registreerimisnumbreid andmata

nr 5 04.09.2013 Valimisliidu registreerimine

nr 4 07.08.2013 Orava valla valimiskomisjoni tööaja määramine

nr 3 07.08.2013 Orava valla valimiskomisjoni aseesimehe nimetamine

nr 2 07.08.2013 Orava Vallavolikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine

nr 1 08.04.2013 Orava Vallavolikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine

2011

nr 2 31.01.2011 Orava Vallavolikogu liikme volituste ennetähtaegne lõpetamine ja asendusliikme määramine

nr 1 31.01.2011 Orava Vallavolikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine

2009

nr 9 29.10.2009 Volikogu esimehe valimine

nr 8 23.10.2009 Lisamandaatide registreerimine

nr 7 23.10.2009 Asendusliikmete registreerimine

nr 6 23.10.2009 Orava Vallavolikogu liikmete registreerimine

nr 5 10.09.2009 Kandidaatidele registreerimisnumbrite andmine

nr 4 03.09.2009 Valimisliidu registreerimine

nr 3 21.08.2009 Orava Vallavolikogu liikme volituste ennetähtaegne lõpetamine ja asendusliikme määramine

nr 2 12.08.2009 Orava valla valimiskomisjoni tööaja määramine

nr 1 12.08.2009 Orava valla valimiskomisjoni aseesimehe nimetamine