Valitsus on volikogu poolt moodustatav täitevorgan. Vallavanemal on valituks osutumise päevast volitus moodustada valitsus. Vallavalitsus saab oma volitused volikogu poolt valitsuse ametisse kinnitamise päevast. Valitsus esitab lahkumispalve volikogu uue koosseisu esimesel istungil.

 

Vallasekretär ei kuulu valitsuse koosseisu, kuid ta võtab sõnaõigusega osa valitsuse istungitest.

 

Vallavalitsuse koosseis:

 

1.      Riina Sabalisk

2.      Sirja Loosaar

3.      Rein Kraak