"Kui kohtate eksitust ... siis proovige kas ei saa te seda

kannatlikult keerata ja ringi pöörata, nõnda, et valgus langeks

headuse ja tõe tuumale, mis on tavaliselt olemas valedes

arusaamades."    Johannes Paulus I

 

 

Toimetuse kolleegium: Milvi Raudsep, Riina Sabalisk, Ester Valgemäe

 

Toimetaja kontakttelefon: 795 6494

 

 

Ajaleht Valgus ilmub 6 korda aastas üle ühe kuu: veebruaris, aprillis, juunis, augustis, oktoobris, detsembris.
Materjalid, kaastööd ajalehele palume esitada lehe ilmumiskuu 5. kuupäevaks. Siinkohal kutsumegi üles kõiki valla inimesi ja teisi oma mõtetest, tegemistest, arvamustest, kogemustest jms kirjutama. Võite kirjutada meeldivatest mälestustest, meenutustest erinevates valdkondades, reisimisest jne. Otsige välja sahtlipõhja seisma jäänud luuletusi, jutukesi, mida on teistelgi huvitav lugeda.Teie kõigi kirjutised ja pildimaterjal on oodatud lehe ilmumiskuu 5. kuupäevaks valla üldmeilile: vald@orava.ee