Kõik kehtivad Orava valla määrused leiab Riigi Teatajast KOV terviktekstide alt

 

Üldised Orava valla eeskirjad ja korrad

 

Ehituse ja planeeringu alased eeskirjad ja korrad

 

Sotsiaal- ja tervishoiu alased eeskirjad ja korrad

 

Keskkonna alased eeskirjad ja korrad

 

Haridus ja kultuuri alased eeskirjad ja korrad

Orava Kool

Orava Raamatukogu

Hanikase Raamatukogu

Orava Kultuurimaja

Niitsiku kalmistu