Hajaasustuse programmist 2015 rahastatud projektide nimekiri

Hajaasustuse programmist 2016 rahastatud projektide nimekiri

Hajaasustuse programmist 2017 rahastatud projektide nimekiri

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Põlva maavanem kuulutas 30.03.2017 korraldusega nr 1-1/17/139 hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvooru avatuks alates 31. märtsist 2017. 

Hajaasustuse programm on suunatud Eesti maakondade hajaasustusega piirkondadele ja laieneb kõigile hajaasustuses elavatele peredele veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamisel toetuse saamiseks.

Taotlejaks saavad olla füüsilised isikud, kelle:

  • alaline elukoht (kus isik veedab enamiku oma igapäevasest puhke- ja uneajast)  on Orava valla hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
  • elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

Maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil  (Pargi tee 2 Orava) või digitaalselt allkirjastatuna (vald@orava.ee) Orava Vallavalitsusele. Mitmele valdkonnale toetuse taotlemisel tuleb esitada eraldi taotlusvormid.

Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 1. juuni 2017

Hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjoni koosseis:

1. Meelis Aianurm

2. Margus Pungits

3. Nadežda Keerd

4. Aivi Jääger

5. Elvo Vaher

Komisjon lähtub oma tegemistes regionaalministri 28.märtsi 2017.a kiiskkirjast nr 1.1-4/052 ,,Hajaasustuse programmi 2017. programmdokument".

Programmdokument ja taotlusvormid

Täiendav informatsioon:

Arendus-keskkonnaspetsialist

Rein Kraak

tel 799 9366, e-post: rein@orava.ee