Orava valla eelarvest kultuuri-, spordi-, haridus- ja noorsootöö edendamiseks ning külaliikumise ja seltsitegevuse toetamiseks raha taotlemise ja kasutamise aruande esitamise kord

Vorm 1 Taotlus ürituse korraldamiseks ühekordse toetuse saamiseks   

Vorm 2 Taotlus projektitoetuse saamiseks

Vorm 3 Aruanne

Orava valla eelarvest kultuuri-, spordi-, haridus- ja noorsootöö edendamiseks ning külaliikumise ja seltsitegevuse toetamiseks raha eraldused 2015.aastal

Orava valla eelarvest kultuuri-, spordi-, haridus- ja noorsootöö edendamiseks ning külaliikumise ja seltsitegevuse toetamiseks raha eraldused 2014.aastal

Orava valla eelarvest kultuuri-, spordi-, haridus- ja noorsootöö edendamiseks ning külaliikumise ja seltsitegevuse toetamiseks raha eraldused 2013.aastal

Orava valla eelarvest kultuuri-, spordi-, haridus- ja noorsootöö edendamiseks ning külaliikumise ja seltsitegevuse toetamiseks raha eraldused 2012.aastal

Orava valla eelarvest kultuuri-, spordi-, haridus- ja noorsootöö edendamiseks ning külaliikumise ja seltsitegevuse toetamiseks raha eraldused 2011.aastal

Orava valla eelarvest kultuuri-, spordi-, haridus- ja noorsootöö edendamiseks ning külaliikumise ja seltsitegevuse toetamiseks raha eraldused 2010.aastal

Orava valla eelarvest kultuuri-, spordi-, haridus- ja noorsootöö edendamiseks ning külaliikumise ja seltsitegevuse toetamiseks raha eraldused 2009.aastal

Orava valla eelarvest kultuuri-, spordi-, haridus- ja noorsootöö edendamiseks ning külaliikumise ja seltsitegevuse toetamiseks raha eraldused 2008.aastal

Orava valla eelarvest kultuuri-, spordi-, haridus- ja noorsootöö edendamiseks ning külaliikumise ja seltsitegevuse toetamiseks raha eraldused 2007.aastal