Ohtlike jäätmete kogumise konteiner asub Orava külas endise katlamaja platsil. Vastu võetakse ainult kodumajapidamises tekkinud jäätmeid. 

Ettevõtted on kohustatud ohtlike jäätmete üleandmise, käitlemisõigust omavale isikule,  ise korraldama.

Vastu võetakse:

 

Pliiakud 

Patareid 

Elavhõbedalambid 

Ravimid, süstlad 

Värvid, lakid, liimid. lahustid 

Õlijäätmed 

Õlifiltrid 

Kemikaalid, taimekaitsevahendid 

Kuna ained on ümbritsevale keskkonnale ohtlikud, on kogumiskonteiner lukustatud ja üle saab anda vaid eelnevalt valla arendus-keskknnaspetsialistiga kokku leppides, tel 7999366, rein@orava.ee. Konteineri juurde ladustada ei tohi, sest need võivad reostada ümbritsevat keskkonda või põhjustada tõsiseid terviserikkeid sattudes laste kätte!