Orava valla elanikud saavad kasutada  Mikitamäe, Mooste, Räpina, Veriora ja Värska valdades asuvaid jäätmejaamu.

 

Korraldatud olmejäätmevedu

 

AS  Veolia Keskkonnateenused on edastanud  veopäevade graafiku kõikidele klientidele ning lisainformatsiooni veograafikute kohta saab      AS Veolia Keskkonnateenused infotelefonilt 1919. Ärajäänud tühjenduste kohta saab informatsiooni AS Veolia Keskkonnateenused koduleheküljelt www.veolia.ee,

Pretensioone ärajäänud tühjenduste kohta saab esitada viie tööpäeva jooksul pärast fikseeritud veopäeva.

Ärajäänud tühjenduse kohta hankida kindlasti infot! Kui toimub järeltühjendus ja konteiner pole sellel päeval kättesaadav saadetakse kliendile ikkagi tühisõidu arve.

Tühjendusest loobumine saab olla  erakorraline ja piisavalt põhjendatud. Põhjendus ei ole kindlasti pelgalt väide, et prügi ei ole. Põhjused saavad olla näiteks pikaajaline mitteviibimine elukohas (ollakse haiglas, komandeeringus vms). Kindlasti tuleks teatada, kui teeolud ei võimalda autol juurde pääseda, sellisel juhul lepitakse kokku uus tühjenduse päev.

Väikeste jäätmekoguste korral soovitan konteineri ühise kasutamise kokkulepet. Ühise konteineri kasutamise kokkulepe doc fail Kokkuleppega ühise konteineri kasutamisel on kõik osapooled korraldatud olmejäätmeveoga liitunud ja ei pea taotlema vabastust.

 

Teenustasu hinnakiri

 

 
 
Kehtiv alates 01.12.2011

Jäätmeliik

Jäätmemahuti suurus m3 

Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest koos käibemaksuga (EUR) 

Segaolmejäätmed

Kuni 0,14

4,42

Segaolmejäätmed

Kuni 0,24

5,51

Segaolmejäätmed

Kuni 0,36

5,59

Segaolmejäätmed

Kuni 0,60

6,04

Segaolmejäätmed

Kuni 0,80

6,79

Segaolmejäätmed

Kuni 1,50

19,18

Segaolmejäätmed

Kuni 2,50

30,67

Segaolmejäätmed

Kuni 3,50 

3,84

Segaolmejäätmed

Kuni 4,50

34,51

Lisateenused ja muud lisatasud on vedaja kodulehel: http://www.veolia.ee/

 

Minimaalsed jäätmeveo sagedused: tiheasustusaladel jäätmemahutite tühjendamise sageduseks mitte harvem kui kord kuus ja hajaasustusaladel mitte harvem kui kord kvartalis. Alus: jäätmeseadus §71 lg2 

 

Pakendite kogumine

 

Orava valla pakendikonteinerid on kõik segapakendie kogumiseks.

Segapakendi konteinerisse sobivad:

  • jogurti- ja võitopsid, õli-, ketšupi- ja majoneesipudelid;

  • kosmeetika- ja hooldustoodete pakendid (näiteks šampoonipudelid);

  • plastnõud ja karbid jm. puhtad plastpakendid;

  • toidu- ja joogipakendi metallkaaned ja -korgid;

  • konservkarbid ja -purgid;

  • kartongist piima- ja mahlapakendid;

  • kartongist kondiitritoodete karbid jm. puhtad kartongpakendid;

  • joogipudelid, kilekotid, pakkekile.