Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, mis valitakse valla hääleõiguslike elanike poolt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse alusel.

Volikogu liige on isik, kes on osutunud valituks vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusele.

Orava vallavolikogu valiti korralistel valimistel 20.oktoobril 2013.a. 

Volikogu volituste tähtaeg on neli aastat.

Pildil Orava Vallavolikogu 8 koosseis

Volikogus on 9 liiget.