HANKED

Hangete korraldamise kord Orava vallas

Orava Vallavalitsuse teostatavate ja teostatud riigihangete kohta saab informatsiooni riigihangete registrist https://riigihanked.riik.ee/

Aktiivsed hanked

Orava Vallavalitsus korraldab hanke „Orava valla munitsipaalomandisse antud katastriüksuste moodustamine", vastavalt hankedokumendis toodud tingimustele. Asendiplaanidega saab tutvuda aadressil http://orava.ee/avalik/asendiplaanid/

Hinnapakkumise esitamise tähtaeg on 10.07.2017 kella 10.00 e-posti aadressile vald@orava.ee

____________________________________________________________________________

Orava Vallavalitsus korraldab e-hanke "Orava vallateede remont 2016". Hankelepingu kestus: 12.09.2016 - 05.12.2016. Pakkumuse esitamise aeg: 05.09.2016 10:00. Täpsem info: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/177669 

___________________________________________________________________________

Orava Vallavalitsus korraldab e-hanke "Orava vallateede remondi 2016 omanikujärelevalve". Hankelepingu kestus:06.09.2016 - 05.12.2016. Pakkumuse esitamise aeg: 31.08.2016 10:00. Täpsem info: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/177696        

___________________________________________________________________________

Orava Vallavalitsus korraldab hanke "Orava vallale pikaajalise laenu tingimuste küsimine".  Riigihanke objektiks on pikaajalise laenu võtmine Orava Vallavolikogu 16.02.2016.a otsuses nr 4 kavandatud investeeringute projektide elluviimiseks summas 200 000 eurot. Pakkumuste esitamise tähtaeg on hiljemalt 10.03.2016 kell 10.00. Täpsem info vallavanem Riina Sabaliski käest. Tel 7999360, 53433957, e-post:riina@orava.ee

___________________________________________________________________________

Orava Vallavalitsus korraldab hanke konsolideeritud majandusaasta aruannete auditeerimine. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 20.november 2015.a kella 10.00-ni. Täpsema info leiab SIIT

___________________________________________________________________________

Orava Vallavalitsus korraldab lihtmenetlusega hanke „Orava valla teede lumetõrje  2014-2017." Hankemaht on 66 km teede ja 2955 m2 parklate lumetõrje. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 3.november 2014 kell 12.00 ja pakkumuste avamine kell 12.30. Tööde teostamise tähtaeg on kuni aprill 2017.

Hankedokumente väljastatakse kuni 31.oktoobrini 2014 kella 15.30-ni Orava Vallavalitsusest aadressil Orava küla Orava vald Põlva maakond või elektrooniliselt, peale taotluse esitamist aadressil vald@orava.ee. Täiendavat informatsiooni saab hanke kohta maakorraldaja Aivi Jäägeri käest tel 7999363 aivi@orava.ee või vallavanem Riina Sabaliski käest 7999360 riina@orava.ee

_____________________________________________________________________________

Orava Vallavalitsus korraldab hanke Orava valla teede teetööde kirjelduste koostamine 2014. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 18.august 2014.a hiljemalt kella 12.00 e-posti aadressile vald@orava.ee. Täiendavat informatsiooni saab hanke kohta maakorraldaja Aivi Jäägeri käest tel 7999363 aivi@orava.ee 

_____________________________________________________________________________

Küttepuude müüja(te) leidmine 2014-2015 kütteperioodiks. Tähtaeg 08.09.14 kell 10:00. Hankedokumendid saadaval riigihangete registrist (viitenumber:154745) või paberkandjal Orava Vallavalitsusest tööpäeviti 8-16.Täpsemat informatsiooni hanke kohta saab arendus-keskkonnaspetsialisti Rein Kraagi käest tel 799 9366 rein(ät)orava.ee

_____________________________________________________________________________

Orava Vallavalitsus korraldab lihthanke "Orava vallale pikaajalise laenu tingimuste küsimine". Riigihanke objektiks on refinantseerida SEB Pangalt 2004. aastal võetud investeerimislaen Orava Põhikooli võimla ehituseks,  laenu jääk mahus 67 962 eurot ja uue laenu võtmine omaosaluse katmiseks summas 30 000 eurot projektile  Orava küla kergliiklustee ehitamisel ning omaosaluse katmiseks summas 145 000 eurot projektile  Orava küla kanalisatsioonitrasside ja biopuhasti rekonstrueerimine.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on  09.07.2014. a kell 10:00.

Täiendavat informatsiooni saab  hanke kohta vallavanem Riina Sabaliski käest tel 7999360, mob 53433957, e-post: riina@orava.ee.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orava Vallavalitsus korraldab uue lihtmenetlusega hanke „Orava valla teede lumetõrje  2014-2016." Hankemaht on 64 km teede  ja 2955 m2 parklate lumetõrje. Hange on jaotatud kolmeks osaks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 08.jaanuar 2014 kell 12.00 ja pakkumuste avamine kell 12.30. Tööde teostamise tähtaeg on kuni 31.12.2016.

Hankedokumendid leiad siit. Samuti väljastatakse dokumente kuni 08.jaanuar 2014 kella 11.30-ni Orava Vallavalitsusest aadressil Orava küla Orava vald Põlva maakond või elektrooniliselt, peale taotluse esitamist aadressil vald@orava.ee. Täiendavat informatsiooni saab  hanke kohta vallavanem Riina Sabaliski käest tel 7999360, mob 53433957, e-post: riina@orava.ee.

_____________________________________________________________________________

Orava Vallavalitsus korraldab lihtmenetlusega hanke „Orava valla teede lumetõrje 2014-2016." Hankemaht on 64 km teede ja 2955 m2 parklate lumetõrje. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 19.detsember 2013 kell 9.00 ja pakkumuste avamine kell 9.10. Tööde teostamise tähtaeg on kuni 31.12.2016.

Hankedokumente väljastatakse kuni 18.detsembrini 2013 kella 15.30-ni Orava Vallavalitsusest aadressil Orava küla Orava vald Põlva maakond või elektrooniliselt peale taotluse esitamist aadressil vald@orava.ee. Täiendavat informatsiooni saab hanke kohta maakorraldaja Aivi Jäägeri käest tel 7999363 aivi@orava.ee või vallavanem Riina Sabaliski käest 7999360 riina@orava.ee

______________________________________________________________________________

Orava Vallavalitsus korraldab lihthanke "Orava vallateede remont 2013 omanikujärelevalve". Pakkumiste esitamise tähtaeg on 20.juuni 2013.a kell 10.00. Tööde teostamise tähtaeg on 30.september 2013. Täpsemat informatsiooni hanke kohta saab maakorraldaja Aivi Jäägeri käest tel 799 9363.