Orava vallas on 30 küla.

1. Hanikase

2. Jantra

3. Kahkva

4. Kakusuu

5. Kamnitsa

6. Kliima

7. Korgõmõisa

8. Kõivsaare

9. Kõliküla

10. Kõvera

11. Lepassaare

12. Liinamäe

13. Luuska

14. Madi

15. Marga

16. Orava

17. Oro

18. Piusa

19. Praakmani

20. Päka

21. Pääväkese

22. Rebasmäe

23. Riihora

24. Rõssa

25. Soe

26. Soena

27. Suuremetsa

28. Tamme

29. Tuderna

30. Vivva