« Tagasi

Täna algas elanike arvamuse väljaselgitamine valdade sundliitmise kohta

Vabariigi Valitsus esitas Orava vallale ettepaneku liita Antsla, Urvaste, Sõmerpalu, Võru, Lasva, Vastseliina, Orava vallad ühiseks Võru vallaks. Seoses sellega korraldab vallavalitsus elanike arvamuse väljaselgitamise.

Vastata tuleb küsimusele: „Kas toetate Vabariigi Valitsuse poolt algatatud Antsla valla, Urvaste valla, Sõmerpalu valla, Võru valla, Lasva valla, Vastseliina valla ja Orava valla ühendamist üheks omavalitsusüksuseks?" Valida tuleb „JAH" (toetan valdade liitmist) ja „EI" (ei toeta valdade liitmist) variandi vahel.

Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab Orava  vallas. Küsitlusest ei saa osa võtta isik, kes on valimisõiguse tähenduses teovõimetuks tunnistatud või kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannab karistust kinnipidamiskohas.

Elektrooniline küsitlus algab 23.04.2017 kell 00.01 ja lõppeb 23.04.2017 kell 20.00. Elektroonilisel küsitlusel osalemiseks on vajalik end ID-kaardiga või Mobiil-ID'ga tuvastada VOLIS keskkonnas.

Elektroonilist vastust on võimalik muuta elektroonilise küsitluse lõpuni:
- elektrooniliselt muutes jääb kehtima viimasena tehtud valik
- küsitluspunktis saab eelnevalt antud elektroonilist arvamust muuta

Orava valla küsitluspunkt on avatud 23.04.2017 Orava vallamaja I korrusel kella 9.00-18.00 ja 24.04.2017 kella 9.00-18.00. Küsitluses osalemiseks palume kindlasti kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.

Kui tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks  küsitluspäevadel oma arvamuse avaldamiseks, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus.

Komisjoni koju tellimiseks tuleb esitada vallasekretärile kirjalik taotlus (e-posti aadressil vald@orava.ee või posti teel – Orava Vallavalitsus, Pargi tee 2 Orava küla Orava vald 64101 Põlvamaa), kus märgitakse ära ees- ja perekonnanimi, elukoht, telefoninumber ja kodus hääletamise põhjus, või helistada tel 7999361 hiljemalt 24.04 kella 17.00-ks.

Ootame kõiki vallakodanikke küsitlusest aktiivselt osa võtma!

Info telefonil 7999361


Statistika

Rahvaarv: 715
Pindala: 175,6 km²
Suurim asula: Orava küla (248)
Koole: 1
Külasid: 30